Златото и финансовите пазари

Финансовият пазар е огромен и дава възможност за включването на стотици активи към портфолиото ви. Някой са по-познати от други, а златото със сигурност се отнася към първите. Дори онези от вас, които нямат опит на финансовите пазари, знаят, че в злато се инвестира и че с него се търгува. Но защо е толкова популярно, престои да научите.

Доскоро ценният метал беше стандартът, към който повечето световни валути се придържаха, което го прави важен елемент в света на финансите и до ден днешен. Винаги има търсене на злато, то е неизменна част от пазара и начин за измерване на богатството.

goldТъй като златото е ценено навсякъде и от всеки, то е идеалният продукт за търгуване. Обикновено се използва като метод за разнообразяване на портфолиото, като по-този начин се цели по-добро разпределение на риска. Промените в цената на златото се дължат на различни фактори от тези на валутата и може да се каже, че инвестицията в злато е по-малко изложена на риск и негативни движения на пазара.

Това не значи обаче, че съвсем не съществува риск. Цената на златото може да бъде непостоянна, а невнимателните инвеститори могат и да претърпят загуби. Затова в инвестиционното портфолио не трябва да разчитате само на този ценен метал.

Google+ Comments