Трейдърските двойки

Старите хора са казали, орташка ли е работата, не ми я хвали. С още по-голяма сила това правило се отнася за търговията на финансовия пазар. Работата в двойки във финансовата търговия обикновено води само до загуба на пари, а и на приятелства. Като начало решението за търговия в двойка има своите разумни и рационални аргументи: да се съедини капитал, за да бъде той в достатъчен размер за осъществяването на определени сделки; една глава мисли добре, но две –двойно по-добре; разходите се делят наполовина, рисковете – също; в споровете и диалога се раждат много по-ценни финансови стратегии, отколкото в разговора сам със себе си. Съгласете се – има здраво зърно в тази идея. Но дотук. Оттам нататък са аргументите против. Продължителното делово партньорство при равни условия е много сложна работа. Среща се, но също толкова рядко, колкото бяла лястовица. Затова, ако сте решили да търгувате в двойка, замислете се сериозно над аргументите против, които ще изложа по-надолу, защото иначе рискувате да изгубите и капитала си, а и приятелството си с вашия партньор. Първи аргумент: В произволен ден един от вас, поради определени причини, не може да дойде на работа. Другият търгува – не зле – и същият ден печели доста пари. Как да бъдат поделени. Както и да бъдат поделени – винаги единият ще има усещането, че е излъган. Втори аргумент: При определена ситуация единият от вас държи на това да се купят акции от дадена фирма, защото се очаква да растат. След десет минути обаче става ясно, че със сделката сте реализирали сериозна загуба. Другият казва: не трябваше да те слушам. И пак усещането, че някой е излъган. Мога да изредя още много аргументи в тази посока. Но има ли смисъл?! Факт е, че подобна съвместна дейност трупа с всеки ден напрежение между партньорите. И е съвсем сигурно, че старите хора са били прави за орташките дела, поне що се отнася до финансовата търговия.

Покупна и продажна цена, разлики

Днес продължавам популярно да ви обяснявам някои от основните финансови термини. Bid, Ask и Spread. Bid, или Бид, е цената, която е готов да заплати играчът на финансовия пазар, за да купи определен финансов инструмент. Ask, или Аск, е цената, на която търговецът е готов да го продава. А Spread, или Спред, е разликата между предлаганата и исканата цена, с други думи разликата между Бид и Аск. Когато има определени пазарни отношения и когато се купува или продава каквото и да е, купувачът обявява цената, на която е готов да купи, продавачът – цената, на която е готов да продаде. Класически пример за подобни пазарни отношения са търговете, където купувачът обявява възможно най-ниската цена, а продавачът отстоява възможно най-високата. При това положение, за да стане сделка, всяка една от двете страни трябва да отстъпи, но доколкото това е възможно, за да бъде все пак изгодно и за двете страни. Тук няма да задълбавам в сложните финансови дебри, а съвсем просто ще ви обясня смисъла и значението на цените, които се дават от двете страни, преди и по време на самата сделка. Затова давам съвсем популярен пример – за сделка на пазара. Продавачът дава висока цена, купувачът иска ниска. Ако исканията на двете страни не се променят, сделката ще се разпадне. Но никой не търгува, за да проваля сделки, нали? Затова в хода на преговорите най-често продавачът сваля малко цената, а купувачът завишава. Тоест всяка от двете страни предлага по-изгодни условия за другата. Тези условия все още не са в пълно съгласие, но цените на купувача и продавача се сближават. И в момента, в който се постигне пълното съгласие по условията, сделката е факт. Ето нещо подобно се случва и на финансовия пазар.

Какво е дефолт?

Дефолт (от англ. Default) е термин във финансите, с който се обозначава нежеланието, невъзможността или пък само частичната възможност на юридически или физически лица да плащат финансовите си задължения. Или ако трябва да бъде обяснено максимално достъпно и популярно, към което винаги съм се стремил, дефолт е неизплащане на дълг. В различни източници може да срещнете най-разнообразни определения на понятието – от простото неизпълнение на задълженията, през по-комплексното прекратяване на плащане на лихви по ценни книжа, кредити, лихви по облигации, до прекратяване на обслужването и изплащането на дългове. По правило състояние на дефолт преживяват юридически лица, търговски структури, които не могат да плащат финансовите си задължения. Тези задължения могат да бъдат могат да бъдат облигации, банкови кредити, запис на заповед, ипотеки, чекове и т. н. Дефолт е възможно най-лошото нещо, което може да се впише в кредитната история на юридическото или физическото лице. Ако подобен факт фигурира в кредитната ви история, вероятността за получаване на нов кредит практически пада до нула. Следователно, ако веднъж сте били некоректен платец, много малко вероятно е някога да ви бъде отпуснат нов заем, даже вече да сте се стабилизирали финансово. Важно е да се знае, че в резултат на формално потвърден дефолт, т. е. несъстоятелност, много вероятно е да се лишите от имуществото си, което ще бъде използвано за погасяването на дълговете ви към кредиторите. Примерно – ако спрете да плащате задълженията си по лизинг на автомобил, съвсем логично кредиторът ще ви вземе автомобила. Същото се отнася и за най-мощните компании – изпаднат ли в състояние на дефолт, имуществото им се ползва за погасяването на финансовите задължения.

Рискова премия по акциите

Рисковата премия по акциите определя тяхната привлекателност. Изчислява се чрез изваждане на безрисковите печалби от очакваните печалби от акциите. Рисковата премия по акциите всъщност са тези допълнителни проценти печалба, които носи акцията на своя притежател за това, че със закупуването им той е поел определен риск. Премията за риск по акциите, както и премията за риск на акционерния капитал, е един от ключовите фактори при оценяването на акциите като привлекателни. Както вече сме споменавали, по правило от акциите се очакват по-големи печалби, отколкото примерно от облигациите, което е свързано и с факта, че при тях включеният риск е по-голям. А както знаем, една от главните финансови аксиоми гласи: колкото по-голям риск, толкова по-висока доходност. Следователно допълнителният риск трябва да бъде платен. Защо трябва да знаем за рисковата премия по акциите и важно ли е това за ефективността на инвестиционния ни портфейл? Разбира се, че е важна. На първо място, знаейки за това, колко голяма или малка премия предлага една или друга акция, ние можем да вземем информирани и смислени решения за това, струва ли си, или не да я включим в своя инвестиционен портфейл. На второ място, като знаете рисковата премия по акциите и техния риск, вие ще може да решите справедлива ли е тази премия спрямо риска. С други думи, ако става въпрос за закупуването на особено рискови ценни книжа, чиято премия е минимална, то не е оправдано включването на тези книжа в портфейла ви.

Какви рискове носят облигациите?

Независимо, че облигациите се смятат за един от най-надеждните финансови инструменти, има редица рискови фактори, които могат да доведат до обезценяването им. Прието е, че сравнено с акциите, облигациите са със значително по-малък риск. И действително е така. Но това, разбира се, си има своята цена – значително по-ниската доходност, която носят облигациите. Но въпреки малките рискове, които носи инвестицията в облигации, е добре да се знае, че облигациите имат своите специфични особености и инвестицията в тях не е абсолютно безопасна. Първата опасност е свързана с това ,че цените на облигациите са обратно пропорционални на лихвените проценти на банките. Пример: ако инвеститор придобие облигации със ставка 15%, когато банковите лихви са 10% , то това е една печеливша инвестиция. Но ако с течение на времето и на определени обстоятелства банковите лихви скочат рязко и процентът им надвиши този на облигациите, тогава пазарната стойност на облигациите пада. Защо са нужни облигациите, ако банката плаща повече. Другият риск пред инвестицията в облигации е универсален и за другите видове инвестиции – инфлацията. Ако нивото на инфлацията е по-високо от доходността на облигацията, то тогава тази облигация не струва и грош и няма да се намери кой да я купи. Друг риск, който трябва да имате предвид, е рискът от фалит на компанията – за да се избегне този риск е добре да бъдете много внимателни при избора си на компания, в чиито облигации да инвестирате. Иначе облигациите, както и друг път е ставало дума, са един добър инструмент за диверсификация на финансовия ви портфейл, стига предварително да сте пресметнали и проучили риска.

Материалните активи – начин за съхранение на капитала

Материалните средства, или така наречените реални активи, могат да бъдат един добър начин за съхранение на капитала, особено по време на криза, но имат свои специфични плюсове и минуси, които трябва да се имат предвид. Материалните активи могат да бъдат движими (златото, различни предмети с колекционерска стойност) и недвижими (къщи, земи, апартаменти). Това всъщност е и съществената разлика между цифровите активи (акциите) и реалните – реалните винаги имат материално, физическо изражение. Което ги прави и особено актуални по време на криза. Има обаче определени обстоятелства, които трябва да имаме предвид, когато инвестираме в материални активи. За златото и за това, че то е един от най-надеждните начини за съхранение на капитала, вече съм говорил в друга своя статия. Но инвестицията в злато има своите недостатъци, с които трябва да сте наясно. И те са рисковете при съхранението и невъзможността да получавате дивиденти от тази своя инвестиция. Недвижимите имоти са друг вид инвестиция, също доста надеждна по време на криза. И тук веднага трябва да отбележим, че за разлика от инвестицията в злато, тази инвестиция може да носи реален паричен поток под формата на наем. Факт, който прави подобни инвестиции привлекателни за инвеститори, търсещи постоянен приток на пари. Недостатъците на подобен род инвестиции са постоянните грижи около имота и фактът, че недвижимите имоти са силно неликвидни инвестиции, т.е бързото им превръщане в пари не винаги е лесно. Предметите с колекционерска стойност също могат да бъдат един много добър начин за запазване на капитала, но при тях се изисква значителна компетентност, тъй като пазарът на такива предмети е достатъчно специфичен и определянето на реална стойност на даден предмет никак не е лесна работа. Както виждате, инвестицията в различни материални активи има своите минуси и плюсове, затова, ако решите да се захванете с това, е добре да ги претеглите, за да се убедите, че определена инвестиция е най-добрият вариант за вас.

 

Форумите – възможност за финансови измами

Общественото мнение може да бъде манипулирано по много начини, но един от много добрите начини за това са интернет форумите. Много често във форумите с финансова насоченост мошеници публикуват фалшиви сведения или лъжливи прогнози с цел да постигнат някаква своя цел. Като изключим факта, че по-голямата част от информацията, отзивите и мненията във форумите са добронамерени и правдиви, не бива да изключваме и вероятността, че авторът на отзива използва форума като възможност да манипулира общественото мнение в изгодна нему посока. Как форумът може да стане инструмент за финансова измама? Мошеникът примерно може да публикува фалшива информация за това, как в съвсем близко време цените на акциите на дадена фирма рязко ще вдигнат своята цена и да подкрепи твърдението си с наглед доста правдоподобни аргументи, които обаче трудно могат да бъдат проверени. Манипулирайки така, цените наистина може да се вдигнат за известно време изкуствено поради изкуствено завишения интерес, но както и друг път е ставало дума, във финансовата търговия, нещата много бързо заемат справедливото си място. Междувременно обаче, купувайки и продавайки навреме, мошеникът може да се облагодетелства много. Възможен е обратен вариант – някой, който иска да се възползва от падащите цени на акциите на дадена компания, може да публикува негативна информация за фирмата, сривайки доверието на инвеститорите в нея, а оттам и цените на акциите. Затова филтрирайте информацията във форумите! Не оспорвам, че там може да се намери и се намира много полезна информация, но ако информацията е прогнозна за цени, бъдете много внимателни и не вярвайте на всекиго.

Избор на акции по време на криза

По време на криза акциите често се подценяват като възможност за инвестиция. И това не е случайно – неоспорим факт е, че по време на криза акциите много често снижават своята цена. Също толкова неоспорим обаче е и фактът, че цените на акциите започват да се възстановяват доста преди края на рецесията. С други думи, когато кризата свършва и икономиката започва да набира скорост, акциите вече са започнали да покачват цената си. Така или иначе, покупката на акции си е рисково занимание, а още по-рисково е то по време на криза. Затова днес ще се опитам да ви ориентирам на какво да обърнете внимание при подбор на акции по време на криза. Ако решите да купите акции – щателно ги анализирайте. Предварителният анализ на акциите е задължителен по принцип, но още по-необходим е той във време на икономическа нестабилност. Най-слабо рисковата стратегия при подбор на акции се изразява в закупуването на акции, чиято цена е по-ниска от стойността на дълготрайния актив, с който е обезпечена всяка една акция. Купувайки акции с цена, по-ниска от стойността на дълготрайните активи, вие се застраховате от неблагоприятни последици. По време на криза работата в компанията може да намалее, а оттам – и печалбите. А когато паричните потоци и производството намаляват, то стойността на компанията е всичко останало – земя, оборудване, инвентар, т.е. основните дълготрайни активи. Ако стойността на всички тези неща е по-висока от пазарната капитализация, то акциите са много привлекателни и вероятно не са надценени. Ето такива акции трябва да купувате по време на криза.

Колебливите акции

Предполагам, всички сте чели информация за това, как акциите на тази или онази фирма качват или пък свалят цената си и логично сте си задавали въпроса, кои са причините за колебанията в цените на акциите. Най-общо можем да ги определим така – динамиката на търсене и предлагане, която е пряко свързана с финансовите отчети на компаниите, техническите им нововъдения, а понякога и с психологията или предчувствията на трейдъра. Търсенето е факт, когато брокерите и инвеститорите искат да купуват евтино, очаквайки скок в цената на акциите на дадена фирма, след което да продават скъпо. А предлагането се увеличава, когато трейдърите и техните клиенти очакват падане на цените – тогава те искат да продадат скъпо, а след това да купят евтино. Това е и основната причина за изменението на цените на акциите – тая постоянна надпревара между очакващите поскъпване брокери, наричат ги бикове, и тези, които чакат спад в котировките на акциите – тях пък наричат мечките. Както е известно, борещите се мечка и бик са символ на борсовия пазар. Така описани, причините за покачването и намаляването на котировките на акциите е доста разбираемо и популярно, но ако искаме да сме изчерпателни, ще е добре да обясним защо все пак трейдъри и инвеститори променят своето отношение към фирмите емитенти и съответно към акциите. На първо място това са финансовите отчети на компаниите– трейдърите веднага реагират на оповестените резултати. И цените на акциите се променят в зависимост от това, дали резултатите са положителни или отрицателни. Психологията и очакванията на трейдърите също играят важна роля за промените на цените – често брокерските предчувствия могат да обрънат положението на пазара на акции. В крайна сметка обаче нещата си идват на мястото и в по-дълосрочен план реалните финансови резултати на компанията и прогнозите за развитието й са най-определящи за котировките на акциите.

Професия трейдър

Днес ще обърнем поглед към друг основен термин във финансите – трейдър. Що за явление е това и има ли място в родната ни финансова почва. Най-популярно казано, това е участник на финансовия пазар, който реализира сделки с една-единствена цел – печалба. Трейдърът (от английски trader) търгува на финансовия пазар – купува или продава – като за това използва собствени средства или пък се явява официален представител на свой клиент и използва негови средства. Трейдърът продава или купува ценни книжа, валута, облигации и акции. За целта той трябва да има необходимата компетентност и финансов нюх, за да може правилно да анализира информацията, която постъпва, както и бързо и адекватно да реагира на постоянните изменения на пазара. Ако трябва да класифицираме най-общо финансовите брокери, можем да ги разделим в следните две основни категории: професионални трейдъри и трейдъри любители. Към професионалните трейдъри се числят хората с професионално икономическо образование, също така и работещите в инвестиционни фондове, центрове за финансови анализи, банки и брокерски фирми, а също така и професионални трейдъри, работещи със свои собствени финанси. Трейдърите любители са най-еклектичната и многобройна група. В нея влизат хора с различен образователен ценз, различно социално положение и различен начин на живот. Обикновено за тях търговията с ценни книжа се явява допълнително занимание, а не основно, и това, което ги обединява, е голямата им страст към финансовите операции и любовта към риска. От тази група, на любителите, често има движение в посока към професионалистите, защото с течение на времето любителите трупат опит, финансова компетентност, а не рядко – и образование.