Финансиране в човешки ресурс

Най-вероятно съществуват читатели на блога, които са собственици на различни по статут търговски обекти. Някои от Вас може би е работодател на определен брой хора. В тази връзка мисля, че е добре да Ви запозная с финансирането в човешки ресурс, тъй като това ще бъде особено печелившо за бизнеса Ви. Когато наемаме персонал чрез конкурс [...]

Средства от и за ЕС

В България съществуват доста на брой проекти финансирани от Европейския съюз. Сумите по тези проекти са сравнително големи на база на нашите възможности, но ето че ЕС финансира наши одобрени проекти. Най-вероятно много голяма част от населението се пита от къде идват тези средства и в какъв размер се разпределят те, между страните членки. Този [...]