Разделете личните и бизнес финансите си

Да речем, че сте направили големия скок – вече имате собствен бизнес. Станали сте финансово и емоционално обвързани с фирмата си, защото тя е отражение на вас самия, на това, с което се занимавате, на опита, който сте натрупали и на мястото, откъдето получавате доходи. Бизнесът ви става ваша идентичност и ви е трудна да разграничите [...]