Българската икономика – къде е?

Сред приоритетите на повечето от нас е въпросът с материалното състояние. Той е обвързан с намирането на работа и с получаването на стабилен доход. За да са налице тези условия, то задължително трябва да се следи състоянието на българската икономика. Е, колко от нас знаят как се развива тя и какъв е темпът на растеж?

Пред няколко седмици излезе официалната статистика за най-богатите и бедни райони в Европейския съюз. За мое огромно съжаление, ние водим класацията, но по негативен начин. Оказва се, че регионът с най-малък БВП спрямо население е Северозападния. Там покупателната способност на хората е една от най-ниските.

Впечатление ми направи, че и останалите позиции над дъното отново са запълнени от райони в България. Това са Северен централен, Южен централен, Югоизточен, Североизточен. В общи линии най-добре е Югозападен, в който попадат пределите на София. И като развитие на столица – положението съвпада с това в другите европейски столици.

Изобщо не ми е приятно да разглеждам подобни данни. Особено ме изненада фактът, че се нареждаме до френския Майот, който се намира между Мозамбик и Мадагаскар. Сравнение с африканския свят – нима не е жалко? Тъжно е за нас, гражданите, но е пагубно за управляващите, които не ни помагат да изплуваме напред.

Но за да не продължа с негативизма, ви пиша, че винаги има и спасителен варианти. Въпреки че ситуацията с пандемията затвори много бизнеси, то и отвори много други възможности. Така например може да кандидатствате за позиция в София, но да работите дистанционно. По този начин, ще изкарвате добри доходи, но ще разполагате с тях от по-малко населено място.

Икономиката ни в момента не е в апогея си, но и румънската не е била до преди десетилетие, а сега ни изпреварва. Затова надежда винаги има, стига да се трудим, да се интересуваме и да даваме всичко от себе си.

Google+ Comments