Финансови термини

financesЗа да умеете да боравите с финанси и да извършвате финансови операции в каквато и да е среда и при разнообразни условия, Вие трябва да сте запознати с някои важни финансови термини.
Когато работите с финансисти с дългогодишен опит е задължително да участвате в дискусията, като за това трябва да разполагате с сравнително богат речник от финансови термини. Много от термините притежават своите жаргонни имена, но тях е трудно да чуете или да разберете в професионална атмосфера.
В тази тема ще засегнем някои термини в широкото приложение на финансирането и анализите.
Терминът „авизо”, означава уведомление, което банките изпращат до клиентите си, когато настъпи определена промяна по тяхната сметка, вследствие на постъпление или на извършвани плащания.
Следващият термин – „акцепт”, представлява разрешение за изплащане на парични или стокови документи или поемане на гаранции за тяхното изплащане. Финансово изравняване, най-общо казано това е използване на средства, взети като кредит за допълване на инвестиции.
Следва терминът „фикс”. Фикс е терминът, който отразява (представлява) финансовите интереси на държавата.
Фючърс – средство за извършване на покупка или продажба на ценни книжа за фиксирана дата за бъдещ период.
Транш – предварително уговорена сума по финансова операция, която се ползва на части при определени условия.
Не забравяте, че обогатяването на речника Ви, с подобни финансови термини е гарант за успешна комуникация в условия за финансиране.

Google+ Comments