Ниски цени на потребителски стоки?

Знаете, че често в текстовете си се уповавам на различни проучвания. Точно те са тези, които провокират критичното ми мислене и ме мотивират да ги споделя с вас. И днешния текст в блога не прави изключение. Темата е свързана с това, че в България са най-ниските цени на потребителски стоки в Европа – съгласни ли сте или не?

Според Евростат и извлечените резултати от НСИ през предходната 2020 година, във всички страни-членки на Европейския съюз се откриват различия при потребителските стоки. Те са разпределени по няколко категории, а като че ли ние българите водим там. Може би наравно с нас се нарежда още румънците и поляците.

От направените изводи, в страната ни ресторантьорските и хотелиерските услуги са тройно по-евтини от най-високите такива, отчетени във Финландия. Държим и челното място за евтини алкохолни и тютюневи изделия, като тук сме почти на едно с Унгария и Полша. А относно цените на храните – пак сме сред най-ниските стойности, но има и по-добри от нас в лицето на румънците.

Изненадващо за мен бе, че цените за облеклото във всички страни са сходни, както и тези за транспортните услуги, а може би най-голямата разлика се открива в електрониките. Но щом изследователите в Европейския съюз са достигнали до този извод, значи така да бъде.

Но според мен има една особеност. Тук са взети само цените на стоките и услугите, ала те не са съизмерими спрямо доходите и покупателната способност на населението. Тогава може би данните биха изглеждали по друг начин. Аз все пак ще проверя и за такава статистика.

Google+ Comments