В каква посока води Стоян Мавродиев ББР и с какво това помага на развитието на България?

Минаха две години, откакто Стоян Мавродиев застана начело на Българската банка за развитие. Още в началото той заяви стремежите си относно позицията – да модернизира ББР, да уголеми печалбата ѝ и да увеличи участието ѝ на финансовия пазар. До днешна дата можем да твърдим, че се придържа стриктно и успешно към тези цели.

През 2018 г. активите на Българската банка за развитие нараснаха с 552 млн. лв. и достигнаха 1,5 млрд. евро – най-високата стойност през двадесетгодишното съществуване на банката… поне до онзи момент. 2019 г. се оказа още по-успешна, с 27% увеличение на доходите. С право все още се говори за прословутата сделка с Китайската банка за развитие от 2018 г., в която Стоян Мавродиев и Хуайбан Ху подписаха рамково споразумение за 1,5 млрд. евро – абсолютен рекорд в сравнение с предишни години и впечатляващ 75% дял от общите средства, заделени от Китай за Централна и Източна Европа. За две години ББР надмина всички резултати от създаването на банката досега. Отделно през съществуването си ББР отбеляза редица други постижения – навлезе в топ 10 на банките с най-голям капитал в банковата система, както и в топ 10 на банките с най-много кредити към предприятия.

Но какво означава това за българските предприемачи?

Освен подкрепянето на социални проекти, основна мисия на Българската банка за развитие е да подпомага растежа на българската икономика, на първо място чрез подкрепата на една от най-уязвимите групи в сферата на бизнеса – малките и средните предприятия. Повече за това как ББР подпомага българския бизнес може да прочетете в публикацията на Dnes.bg.

Означават ли успехите на банката успех и за МСП сектора?

Бих казал да. Един от най-показните резултати се наблюдава в кредитната дейност на банката. Още през 2018 г. видяхме скок на отпуснатите към предприятия кредити с 280 млн. лв. повече. През първото деветмесечие на следващата година последва още 9% увеличение.
Важна стъпка в развитието на дейността на Българската банка за развитие бе отварянето на три нови дъщерни компании, които да разширяват набора от услуги, които предлага банката. Заедно с новооткритите Фонд за капиталови инвестиции, ББР Факторинг и ББР Лизинг, Българската банка за развитие се превърна в завършена финансова група.

Фонда за капиталови инвестиции притежава капитал от 65 млн. лв., с който може да се включва в капитала на малки и средни предприятия, особено тези във фаза на растеж. Според Стоян Мавродиев, тази дейност запълва голяма нужда на пазара – съществуват много възможности за финансиране на стартиращи компании, но липсват средства за подпомагане на растежа им. Това важи и в България, и в Европа като цяло. Фондът дава възможност на МСП да увеличат производството си, да инвестират в научноизследователска дейност и да увеличат конкурентоспособността си като цяло.

Друга липса на финансовия пазар запълва ББР Факторинг. Освен в рамките на България, услугите на дружеството са особено полезни за фирми, занимаващи се с експортна дейност. Предоставя им възможност да достигнат и да се утвърдят на нови пазари.

ББР Лизинг е може би най-полезен за предприятията в сферата на иновациите. Спомага за ускоряването на растежа на дейността, увеличаването на обема и технологичото обновление.

Трите нови дъщерни дружества допълват дейностите на Националния гаранционен фонд, който издава гаранции за кредитно обезпечение, и Микрофинансираща институция „Джобс“, която отпуска кредити на стартиращи, микро-, малки и средни предприятия.

Този стремеж към модернизиране на ББР е от най-голяма полза за малките и средните бизнеси, които имат нужда от начален тласък, за да могат да си стъпят на краката на пазар, доминиран от големи корпорации. Стоян Мавродиев потвърди, че тяхното подпомагане остава основната мисия на Българската банка за развитие и занапред.

Google+ Comments