Ако парите растяха по дърветата

Не веднъж сме чували от своите родители израза “Парите не ръстът по дърветата”. А ако си представим, че наистина растяха? Как ли щеше да изглежда света?

Със сигурност пак щеше да има по-богати и по-бедни хора в зависимост от това кой колко дървета има възможност да отглежда и дали въобще има собствено дърво, от което да си бере пари. Също така грижата за тези дървета ще бъде от особена важност, защото те ще осигуряват всички останали блага, придобивки и нормално съществуване, а за тази цел дърветата трябва да са здрави и да раждат пари. В същото време отново ще съществуват кражбите, тъй като най-вероятно не всеки ще може да си гледа собствено дърво.

Системата няма да се различава много повече от това, което е в момента. Сега работим за заплатите си, тогава ще работим, за да поддържаме дърветата си здрави и плодородни. Сега зависим от определени пазарни механизми, тогава ще зависим изключително много от времето и природните стихии. Горите ще бъдат заграбени от собственици.

Може би единственото, което ще бъде малко по-положително от това, че парите биха растели на дърветата е, че ще обръщаме много по-голямо внимание на природата и заобикалящата ни среда. Всъщност, това би бил основният приоритет на цялото човечество – опазването на природата здрава. Еми да се замислим, дали нямаше да е по-добре парите наистина да растяха по дърветата.

Google+ Comments