Човекът клише

Вместо да хуманизират компютрите технологиите превръщат човека в клише. Настъплението на ботовете, които стимулират общуването с човек или човекоподобно поведение, произвежда ефект, противоположен на анонсираните добри намерения. Вместо да хуманизират компютрите, изкуственият интелект, големите масиви от информация и вървящата поредна вълна на технологичната революция по-скоро превръщат голяма част от човечеството в ботове – в подобия на хора с ограничения в умствения, емоционален и личностен капацитет.

Изчислителната мощ, която човечеството контролира, никога не е била по-голяма. В същото време паралелно с възхода ѝ изпъква човешката немощ. Преглед към коментарните студиа на телевизиите или към предизборните кампании показва именно изобилие на клишетата, въртене на изтъркани от години схеми за отношенията държава-бизнес, дясно – ляво, либерали-националисти.

В оптималната избирателна кампания отсъстваше именно дискусията с факти, с визия и с компетентност за проблемите и развитието на съвременна България и ЕС. Вместо това имаше игра на ботове – опит да дехуманизирани отделни опоненти или цели категории избиратели.

Google+ Comments