Инвестиционен портфейл

Досега неколкократно съм споменавал съчетанията инвестиционен портфейл, финансов портфейл. И ето че дойде моментът популярно да обясним що е то инвестиционен портфейл и какви видове финансови портфейли съществуват. Накратко това се ценни книжа и други активи, събрани на едно място за постигане на определени цели. Един инвестиционен портфейл може да съдържа всякакви активи – от злато и недвижими имоти до акции и опции. А съдържанието зависи основно от това, каквиели си поставя конкретният инвеститор. Има консервативни инвеститори, които обикновено инвестират в по-дългосрочен план – с по-малки рискове, но и с по-малки печалби. Има и рискови играчи, които инвестират краткосрочно – с доста по-големи рискове, но и със съответстващите на размера на риска доста по-високи печалби. Пример за финансов портфейл: 45 % облигации, 35 % акции и 20% други – примерно валута, злато, недвижими имоти. Дадох ви този примерен финансов портфейл в проценти, защото ключов момент, определящ общия риск на портфейла ви, е именно процентното съотношение между различните финансови инструменти. Именно от това съотношение се определят и двата основни вида портфейли – агресивен и консервативен. Агресивният портфейл е по-рисков, но и по-печеливш, основно е съставен от акции и е подходящ за тези, които са склонни да рискуват и са психологически подготвени за постоянните колебания при цените на акциите. Консервативният портфейл, обратно, е по-малко рисков и съответно по-малко печеливш, при него на първо място е безопасността, съставен е предимно от облигации и други слабо рискови финансови инструменти. И тук е моментът да въведем друго основно понятие, пряко свързано с темата на днешния материал – диверсификация. Диверсификацията на финансов портфейл е разпределението на активите между разнообразни финансови инструменти с цел намаляването на риска. Принципът е прост – не се слагат всички яйца в една кошница, защото знаете, ако падне кошницата, какво се случва.

Google+ Comments