Как да финансирам бизнес идеята си?

Често ми се е случвало да ми се въртят най-различни бизнес идеи, които по една или друга причина не съм реализирал. Може би съм бил не достатъчно сериозен в това да осъществя плановете си, може би в един или друг момент от обмислянето на тези планове съм сметнал, че идеята не е достатъчно добра и [...]

Инвестиционното банкиране не е за всеки

Инвестиционното банкиране е финансова сфера, в която малцина са достатъчно добри и успяват да се задържат. В основите си то все още представлява набор от цифри, с които се борави, а високото заплащане го прави привлекателна област за развитие. Кога обаче разбираш, че инвестиционното банкиране не е за теб и от него не можеш или [...]